SIELĄ GYDANTYS POSAKIAI

us ištinka depresija, kai prarandame viltį. Kai tunelio gale nebematome šviesos ir norime tiesiog pasiduoti.

Žmonija kentėjo nuo depresijos nuo pat Adomo ir Ievos laikų. Ją patyrė netgi tokie iškilūs Biblijos žmonės kaip Abraomas, Mozė, Jobas, Elijas ir Karalius Dovydas bei kiti. Jie taip pat jautėsi vieniši, pažeidžiami, beviltiškoje padėtyje, nebematė prasmės gyventi, nes išbandymus patyrė ir iki šiol patiria visi žmonės. Bet Biblijos patriarchai kreipėsi į Dievą ir Jis padarė kažką nuostabaus jų gyvenime. Vadinasi, Dievas gali padaryti ir padarys kažką nuostabaus ir Tavo gyvenime!

 

KODĖL ATEINA SUNKUMAI IR KO JIE MOKO?

 

Sunkūs momentai pasirodo visų žmonių gyvenime. Dievas nori, kad mes galvotume pozityviai, kai esame sunkumuose. Išbandymai pakeičia mūsų charakterį į gera. Be to, sunkumai netrunka amžinai. Jie moko mus būti kantriais.

 

KODĖL TURĖTUM GYVENTI (NENUTRAUKTI SAVO GYVENIMO)?

 

Galbūt kankina praeities žaizdos, jautiesi visų atstumtas ir niekam nereikalingas, gailiesi savęs, nekenti savęs, pyksti, jauti kartėlį, norą atkeršyti, nemoki palaikyti santykių su žmonėmis…Galvoji, kad tokiam kaip tu nebeverta gyventi?

Yra vienas asmuo, kuris laukia, kad leistum Jam sutaisyti tai, kas sudaužyta ir sulaužyta.  Jis laukia, kad ateitum pas Jį ir leistum Jam tave atstatyti, atgaivinti, pripildyti džiaugsmo. Pagal Jo planą, mums nenumatyta liūdėti, bet gyventi džiaugsmingą gyvenimą. Tai – Jėzus. Jis laukia, kad leistum Dievui būti Dievu Tavo gyvenime šiuo metu. Ir Jis įrodys, kad nėra neįmanomų dalykų, kurių Jis negalėtų pakeisti. Jis bus tavo naujo gyvenimo pradžia.

Jei depresija – dvasinė liga ir dvasiniame pasaulyje yra Dievas, yra ir kitas asmuo, kuris nori, kad Tu pasiduotum – tai velnias, kuris siunčia negatyvias mintis, nuotaikas, kurios veda žmogų į depresiją. Pasiduoti depresijai, atsisveikinti su savo gyvenimu tai reiškia ne palengvėjimą, bet pralaimėjimą, tai reiškia suteikti pergalę velniui, kurio tikslas vienas – pražudyti žmogų (savižudžių laukia amžinas pragaras, kur kančios bus nepalyginamai didesnės ir jos niekad nesibaigs). O Dievo tikslas priešingas – džiaugsmingas gyvenimas (gyvenant žemėje, kentėjimai neišvengiami, bet jie baigiasi, jie pakeliami lengviau, jei gyveni su Dievu).

Ką pasirinksi – pergalę ar pralaimėjimą? Sprendimo teisė priklauso Tau, bet iš visos širdies prašau – neklausyk velnio, kuris bando įtikinti savo melais (kad anapus bus lengviau, kad neverta gyventi, kad esi nevykėlis, kad nesibaigs šios kančios – visa tai yra melas!). Atmink, kad Dievas Tave myli ir nori, kad būtum laimingas, tad pasirink – kovoti už gyvenimą!

BET JEI JAUTIESI TOKS KALTAS IR NEVERTAS?

 

Kad ir kaip labai blogai būtų Tavo gyvenime, kad ir esi bedievis ateistas, netikėjai Dievu anksčiau, kad ir buvai nusidėjėlis ar nevykėlis, kad ir niekas pasaulyje Tavęs nemyli. NESVARBU. Dievas Tave MYLI ir laukia, kol leisi Jam veikti, nes be Tavo leidimo Jis negali veikti.

Kai Tu kenti, Jis kenčia kartu su Tavimi. Kai Dievo Sūnus Jėzus gyveno žemėje prieš daugiau nei 2 tūkst. metų, Jis buvo visų atstumtas, nekenčiamas, iš Jo tyčiojosi, Jį niekino, mušė, žalojo ir netgi nužudė, Jis patyrė tokius pačius jausmus ir kančias, gal netgi baisesnes, kokias patiriame mes, dėl to Jis tikrai supranta ir užjaučia mus.

Tiesa ta, kad Jėzus visa tai kentėjo dėl mūsų. Tam, kad mes daugiau nebekentėtume, nebeturėtumėte nuodėmių ir glaustumės prie Jo, kuris mus myli ir užjaučia, ir yra šalia, net jei visas pasaulis nuo mūsų nusisuktų. Dievas niekada mūsų nepaliks ir lauks mūsų sugrįžtančių pas Jį. Jei patys nuo Jo nenusigręšime.

Kad ir kokia kaltė ar nuodėmės slėgtų Tave, žinok, kad nėra nieko tokio baisaus, ko Dievas Tau negalėtų atleisti. Dievas Jis gali atleisti absoliučiai VISKĄ, jei pripažinsi nuodėmes, gailėsies dėl jų ir priimsi Jo pagalbą. Ir su Jo pagalba gali tapti visiškai nauju žmogumi.

 

KĄ DARYTI?

 

Gyvenimas nėra lengvas, jame apstu išbandymų, kovų, pralaimėjimų…Ko reikia, kad Dievas padėtų? Priimk Jį į savo širdį kaip Gelbėtoją, pripažink Jo buvimą. Ir Jis parodys Tau kelią į šviesą.

Jei nori priimti Dievą į savo gyvenimą, sakyk žodžius Dievui savo širdyje:

“Dieve, Tu man esi reikalingas. Prašau atleisk man už visas mano nuodėmes. Pasitikiu Jėzumi Kristumi ir tikiu, kad Jis yra mano Gelbėtojas. Nuvalyk mane nuo nuodėmių, išgydyk mane ir atstatyk džiaugsmą mano gyvenime. Dėkoju Tau už meilę man ir už tai, kad Jėzus mirė dėl manęs.

Toliau instrukcija ir lengva, ir sudėtinga vienu metu, nes reikia Tavo sprendimo ir ryžto: melstis, skaityti Bibliją, bendrauti su tikinčiaisiais (geriausia, ateiti į bažnyčią), atleisti visiems, tvirtai tikėti, kad Dievas gali išgydyti depresiją. Kuo sunkiau gyvenime, tuo aktyviau reikia taikyti šiuos metodus. Ir NEPASIDUOTI, niekad neprarasti vilties.

Dievas nori, kad pasakytume Jam savo poreikius ir būtume dėkingi Jam už tai, ką gero gauname. Dievas tikisi, kad mes darysime, kas priklauso nuo mūsų, kad padėtume sau ir tuo pačiu kantriai lauksime pagalbos iš Jo. Dievas pažadėjo niekad mūsų nepalikti vienų nelaimėje.