Prasmingi, gražūs žodžiai Su Kalėdomis

 

Artėjant Kalėdoms dažnai susimąstome apie prasmingus dalykus, apie tai, kas svarbiausia, kas išlieka ilgam. Norisi pasveikinti savo artimuosius su Kalėdomis gražiais, prasmingais, gilias žodžiais, kurie priverstų akimirkai sustoti, susimąstyti, palinkėti dalykų, kurie sušildo širdį, apkabina ir priglaudžia

 

Kelios kalėdinių sveikinimų idėjos, ką būtų galima užrašyti į atvirutę ar pasakyti žodžiu artimam žmogui. Arba perskaityti ir pamąstyti pačiam:

 

 1. Kas yra Kalėdos? Tai švelnūs praeities prisiminimai, drąsa priimti dabartį ir viltis sutikti ateitį. Tai noras, kad kiekviena gyvenimo diena būtų perpildyta gausių ir amžinų Dievo palaiminimų, ir kad kiekvienas mūsų pasirinktas kelias vestų į dvasios ramybę.
 2. Kalėdos – tai ne laikotarpis ir ne data, bet mūsų būsena: skleisti ramybę ir gerumą, atleisti – tai ir yra tikroji Kalėdų dvasia.
 3. Kalėdos – tai dalelė namų, kuriuos nešiojame savo širdyje.
 4. Lai Kalėdų stebuklas pažadina vaiką Tavo širdyje.
 5. Iš vienų namų į kitus namus, iš vienos širdies į kitą širdį, iš vienos vietos į kitą vietą, lai Kalėdų šiluma ir džiaugsmas suartina mus vieną su kitu.
 6. Šiltas apkabinimas yra tobula Kalėdų dovana – jos dydis tinka visiems ir ją labai lengva grąžinti atgal. Siunčiu Tau savo stiprų ir meilų apkabinimą Kalėdų proga.
 7. Lai džiaugsmas bus Tavo Kalėdų dovana, lai tikėjimas, viltis ir meilė bus Tavo turtai Naujaisiais metais.
 8. Tikėjimas viską padaro įmanoma, viltis viską išjudina, o meilė viskam suteikia grožio. Linkiu visų trijų šių dalykų Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Linksmų švenčių.
 9. Linkiu, kad Kalėdos ir jų džiaugsmas išliktų Tavo širdyje per visus Naujuosius metus.
 10. Kalėdų proga linkime Jums tikros Ramybės, kai užmerki akis ir nebijai rytojaus, kai širdis rami, nors aplinkui siaučia uraganai…
 11. Per šias Kalėdas padovanok geriausias dovanas: savo priešui – atleidimą, savo konkurentui – susitaikymą, savo draugui – širdingumą, savo klientui – paslaugumą, paprastam žmogui – dosnumą, vaikui – gerą pavyzdį, sau – pagarbą.
 12. Lai Tavo dienos bus šiltos ir džiaugsmingos, o širdis pripildyta šviesos.
 13. Linkiu per šias Kalėdas išpakuoti daugybę džiaugsmo, meilės, ramybės ir juoko!
 14. Lai Kalėdų dvasia suteikia džiaugsmo ir šilumos. Laimingų Kalėdų!
 15. Lai namų židinio šiluma sušildo Tave šaltyje. Lai meilė Tavo širdyje visuomet žioruoja. Pajausk Kalėdų dvasią ir Tau skirtus palaiminimus. Nuoširdžiai linkime Tau ir Tavo mylimiesiems geros sveikatos, ramybės, džiaugsmo, klestėjimo visus ateinančius metus.
 16. Lai ramybė būna Tavo Kalėdų dovana ir palaiminimas visus ateinančius metus.
 17. Linkiu Tau gauti šias dovanas per Kalėdas: kad Tavo namai skambėtų nuo juoko, malonių prisiminimų ir laimės, kad juose viešpatautų draugystė ir spurdėtų širdys, pripildytos džiaugsmo.
 18. Jėzus – tikroji Kalėdų priežastis ir prasmė, centrinė Kalėdų figūra. Jis yra Meilė, Džiaugsmas ir Ramybė. Visų šių dalykų linkiu Tau Kalėdų proga.
 19. Pajusk Dievo buvimą, kai žvelgi į kalėdinės žvakutės liepsną, patirk stebuklingą ir amžiną Jo meilę Tau, kai Jis veda Tave kiekvieną metų dieną. Telydi Tave Dievo palaiminimai per Kalėdas ir visus Naujuosius metus.
 20. Telaimina Jus Dievas visus ateinančius metus
 21. !
 22.  Ten, kur tikėjimas, ten ir meilė. Ten, kur meilė, ten ir ramybė. Ten, kur ramybė, ten ir Dievas. Ten, kur Dievas, nėra nieko neįmanomo. Kalėdų ir Naujųjų metų proga noriu palinkėti tikėjimo, meilės, ramybės!
 23. Kas yra tikrosios Kalėdos? Ne blizgučiai, ne dovanų gavimas ir ne dovanojimas, ir netgi ne kalėdinės giesmės, bet nuolanki ir atvira žmogaus širdis, kuri iš naujo priima nuostabią dovaną – Jėzų.
 24. Jėzus buvo Dievo dovana pasauliui ne tik per Kalėdas, bet skirta kiekvienai mūsų gyvenimo dienai ir visai amžinybei.
 25. Dievas sukūrė žvaigždes, kurios apšviečia tamsią naktį. Jis atsiuntė savo Sūnų, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Priimdami Kristų į savo širdis, mes priimame Dievo siunčiamą Šviesą, kuri apšviečia mūsų gyvenimus ir padeda rasti ramybę žemėje. To ir linkiu Šv. Kalėdų proga.
 26. Palaimintų Tau Kalėdų. Lai Tave lydi visi Dievo palaiminimai. Lai Tavo širdis pakyla garbinti Dievą už Jėzaus dovaną ir džiaugsmą, kurį Jis atneša į mūsų gyvenimus. Linkiu nuostabių Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų.
 27. Tepalaimina Tave Dievas gausiais palaiminimais, tepripildo Tavo gyvenimą meilės, džiaugsmo ir ramybės. Turėk tikėjimo dovaną, vilties palaiminimą ir Jo meilės ramybę visuomet. Su šventėmis!
 28. Jėzus atėjo į pasaulį ne tam, kad padarytų mums didelę šventę gruodžio mėnesį ir tokiu būdu praskaidrintų niūrią žiemą, bet tam, kad amžiams pakeistų mūsų gyvenimus.
 29. Nors Jėzus gimė 1 a., Jis aktualus visais amžiais. Nors Jėzus buvo žydų kilmės, Jis artimas visų tautybių žmonėms. Nors Jėzus gimė Betliejuje, Jis priklauso visoms valstybėms ir miestams. Su Jėzaus gimimo švente!
 30. Kalėdos – tai meilės dvasia, tai laikas, kai Dievo meilė ir mūsų artimųjų meilė nugali visus pykčius ir kartėlį, tai laikas, kai mūsų mintys, darbai ir dvasia apreiškia Dievo egzistavimą. Su šv. Kalėdomis.
 31. Nori išmokti dovanoti pačias geriausias dovanas? Pasimokyk iš Dievo: Savo dovana pasauliui Jis nedemonstravo, koks Jis galingas, ar koks turtingas, ar kokį gerą skonį turi. Jo dovana tiesiog parodė mums, kad Jis myli mus labiau už viską pasaulyje ir kad Jis nori padaryti viską, kad mūsų gyvenimai būtų nuostabūs, dėl to padovanojo mums savo sūnų Jėzų. Su Kalėdomis – Kristaus gimimo diena!
 32. Kalėdos – tai ne blizgučiai ir ne lemputės. Tai vidinė šviesa mūsų širdyje – gerumas ir džiaugsmas.
 33. Tikrosios Kalėdos – kai švenčiame dalindami savo meilės šviesą tiems, kuriems jos reikia labiausiai…
 34. Dieve, išmokyk mus vertinti amžinus dalykus. Atrasti laimę, kurią suteikia galimybė duoti. Pažinti ramybę ir džiaugsmą. Suprasti Kalėdų prasmę. Vertinti tai, ką turime ir tai, ką atiduodame.
 35. Palaimink mus, Dieve, per šias Kalėdas, suteik ramybę mūsų protui. Išmokyk būti kantriems ir geriems.
 36. Ar nori tikėti, kad meilė yra stipriausias dalykas pasaulyje? Stipresnė už neapykantą, už blogį, ir netgi už mirtį? Amžinos meilės įrodymas – palaimintas Jėzaus gyvenimas, kuris prasidėjo Betliejaus miestelyje prieš daugiau nei 2 tūkst. metų. Kai ši meilė apsigyvena Tavo širdyje, žinok, joje apsigyveno tikrosios Kalėdos.
 37. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms! (Lk 2:11,14)
 38. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.(Jn 3:16)
 39. Ne tik per Kalėdas, bet ištisus metus, džiaugsmas, kurį suteiki kitiems, sugrįžta Tau su kaupu.
 40. Geriausia kalėdinė dovanų iš visų, kurias galima rasti po eglute, –  laiminga šeima, susibūrusi draugėn.
 41. Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties. (Rom 15:13)

 

Kalėdos – lyg stebuklinga antklodė, kuri apsiaučia mus ir sušildo. Tai kažkas neapčiuopiamo, kaip kvepalai, kurie sukelia nostalgiją. Tai diena, kai švenčiame, kai meldžiamės, kai prisimename – tuos, kuriuos kažkada mylėjome.

 

Laimingų ir prasmingų Jums Kalėdų, brangieji!

 

P.S. Ir atminkite, kad daug svarbiau už kalėdines dovanas yra mūsų mintys ir jausmai, nes meilė sveria daugiau už auksą…:)