Aktyvūs kalėdiniai žaidimai

Užšalk!

Tai judrus, muzikalus Kalėdų žaidimas namuose. Pradėkite groti kalėdinę muziką. Kiekvienas turi judėti, šokti, kol muzika groja. Kai ji nustoja groti, reikia „užšalti“ toje pozoje, kurioje buvai. Jei nespėjai, iškrenti iš žaidimo. Laimi tas, kuris geriausiai girdėjo muziką.

 

Sniego senio lipdymo varžybos

Šis žaidimas tinkamas žaisti lauke, kai daug sniego. Užduotis – greičiau nulipdyti žmogaus dydžio Sniego senį. Gali dalyvauti kiekvienas individualiai arba komandomis (tuomet pasiskirstyti kas kokią Sniego senio kūno dalį lipdo).

 

Sumaišytos pirštinės

Tai kalėdinis žaidimas didesnei grupei vaikų. Surinkite visų vaikų pirštines ir sudėkite į kambario vidurį. Davus signalą, liepkite kuo greičiau surasti savo porą pirštinių. Laimi tas, kuris randa savąją porą pirštinių greičiausiai. Užduočiai pasunkinti į pirštinių kupetą galite pridėti kepurių, šalikų, kojinių ir t.t. Bus daug klegesio:)

 

Čia rasite kalėdinį žaidimą internete (online) – Kalėdų vaišių gaminimas

Čia rasite kalėdinį žaidimą internete (online) – Bėk, Seneli, Bėk