Puansetija ir Kalėdos

Kodėl Puansetija yra siejama su Kalėdomis?

 

Ši sąsaja atsirado nuo XVI a. meksikietiškos legendos apie vargšę mergaitę, kuri svajojo padovanoti kokią nors gražią dovaną Mergelei Marijai Kalėdų proga, bet nieko vertingo neturėjo. Keliaudama į bažnyčią, ji sutiko angelą, kuris jai pasakė parinkti neišvaizdžių žalių piktžolių šalia kelio. Ji jų parinko ir padėjo mažoje koplytėlėje ant altoriaus. Kai ji tai padarė, piktžolės stebuklingai pavirto nuostabiais augalais su raudonomis, žvaigždės formos gėlėmis. Mergaitės liūdesys virto džiaugsmu.

Nuo XVII a. pranciškonų vienuoliai įtraukė šiuos augalus į Kalėdų šventes. Žvaigždės formos lapai simbolizuoja Betliejaus žvaigždę, o raudona spalva – Jėzaus Kristaus kraujo auką ant kryžiaus.